>พระธาตุภูเพ็กล้ำค่า ถิ่นผ้าย้อมคราม วัดถ้ำขามร่มรื่น ภาคพื้นกสิกรรม วัฒนธรรมเผ่าภูไท ธรรมะสดใสหลวงปู่ฝั้น

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แข่งขันมหกรรมวิชการการ สพป.สกลนคร เขต 2


โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ปี 2553 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ผลการแข่งขัน มีดังนี้
1. กิจกรรมการทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3  ได้ระดับเหรียญทอง
2. กิจกรรมโครงงานอาชีพ ม. 1-3 ได้ระดับ เหรียญทอง
3. กิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทพานบายศรีสุ่ขวัญ ระดับ ม.1-3 ได้รับ เหรียญทอง
4. กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับ เหรียญทอง
5. กิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6  ได้รับเหรียญทอง
ุ6. กิจกรรมการผูกเงื่อนและการเก็บเชือก ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับเหรียญทอง
7. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับเหรียญทองแดง
8. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับเหรียญทอง
9. กิจกรรมการออกเสียงและพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับเหรียญทอง
10. กิจกรรมการออกเสียงและพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับเหรีญเงิน
11. กิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัลชมเชย
12.  กิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับเหรียญเงิน
13.  กิจกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับเหรียญทอง
14. กิจกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับเหรียญทองแดง
15. กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech ) ป.1-3 ได้รับเหรียญเงิน

ไม่มีความคิดเห็น: