วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2554 คณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ ได้สนองนโยบายรัฐบาลตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี รายการจัดหาแหล่งเีรียนรู้นอกสถานที่ โดยนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 62 คน พร้อมกับคณะครู จำนวน 12 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ที่จังหวัดนครราชสีมา  เข้ากราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาารย์(โต พรหมรังสี) ใหญ่ทีุ่สุดในโลก ณ มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อำเภอสีคิ้ว ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์โคราช และศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย

ภาพบรรยากาศ
1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากไปกับโรงเรียนบ้านนาีดีหนองไผ่ จังเลยค่ะ
เพราะโรงเรียนไม่เคยจัดให้ไปเลย