วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 นายวินิจฉัย เหลาแตว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีี่ที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวม 153 คนโดยมีฐานต่างๆเพื่อประกอบการจัดกิจกรรม ประกอบไปด้วย ฐานนันทนาการ  ฉานเงื่อน   ฐานผจญภัย ทำให้ลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวความสนุกสนานได้รับความรู้ในแต่ละฐานมากมาย

ภาพบรรยากาศการเดินทางไกล


ไม่มีความคิดเห็น: